Zo dir oder zo Mir?

Nit lang her dat mir uns trofe
Vör ’nem Johr beim Bützje-Ball
Eine Blick un mir wor klor- ich han kein Wahl
‚t wor su schön, met dir zo danze
Un mir kannte jedes Leed
irjendwann mot ich dich frore, wat jetz‘ passeet

Jommer hück Naach zo Dir? Oder zo mir?
Ich zeich dir de Stäne
kanns mir vertraue
Kum maach dich nit bang
weiss‘ du wie jän ich dich han?

Jommer hück Naach zo Dir? Oder zo mir?
Ich zeich dir die Stäne
Ich maach dich jlöcklich un du mähs‘ mich fruh
Minge Droum, jo dat bes

Mir han uns dann doch verlore
Han uns iewig nit jesinn
Han uns Jlöck nit fessjehalde. Ich frog mich woröm
Han e Johr lang drop jefiebert
Endlich widder Bützje-Ball
Un et kom jenau wie domols – su wie ’ne Knall

Jommer hück Naach zo Dir? Oder zo mir?
Ich zeich dir de Stäne
kanns mir vertraue –
Kum maach dich nit bang
weiss‘ du wie jän ich dich han?

Jommer hück Naach zo Dir? Oder zo mir?
Ich zeich dir die Stäne
Ich maach dich jlöcklich un du mähs‘ mich fruh
Minge Droum, jo dat bes Du

Dat met uns zwei – jeiht nie vorbei
Un jedes Mol, wenn mir uns sin
hammer dat Kribbelle widder em Buch
Un jedesmol stelle mir zwei uns die Frog:

Jommer hück Naach zo Dir? Oder zo mir?
Ich zeich dir de Stäne
kanns mir vertraue –
Kum maach dich nit bang
weiss‘ du wie jän ich dich han?

Jommer hück Naach zo Dir? Oder zo mir?
Ich zeich dir die Stäne
Ich maach dich jlöcklich un du mähs‘ mich fruh
Minge Droum, jo dat bes Du

Zurück