Willy

En wat für´n Roll bes du nit erömjehöpp
ob Bühn, ob Levve, häss dich nie zojeknöpp
Vum Etappenhas zom Theaterfusch
vum leeve Jung zom Unikum
ömarms et jeden Ovend neu-
ding Majestät, et Publikum

Willy wat wör Kölle ohne dich?
Willy su vill Minsche lieben dich.
Willy du häs uns zom Laache jebraat
danke, für ding Eijenaat.

Wat e Rop un Runger op dingem Levvenswäch
mer han Trone jelaach, jing et dir och schläch.
Jo du bes´ne Minschefründ
berömp wie Rhing un Dom.
Denn dine Humor wor schon su off
ne Rettungsring om Levvensstrom

Willy wat wör Kölle ohne dich?
Willy su vill Minsche lieben dich.
Willy du häs uns zom Laache jebraat
danke, für ding Eijenaat.

Zurück