Wenn et Hätz Dich röf

Mir hann probiert, mir hann kapiert,
et hätt nit sulle sinn.
Et wör su schön jewäse
doch do stecks de halt nit drin.

Et es passiert, et is vorbei
un nix bliev, wie et wor.
Die Würfel sinn jefalle,
dat is uns allen klor.

Ooh, mir winke von fään,
Ooh, wie vun nem andre Stään.
Ooh

Wenn et Hätz dich röf,
dann musste loufe,
Dich hält nix zorück,
op dingem Wääch noh vürre
Richtung Jlöck.
Ejal wat wor, jetzt jeit et
einfach Richtung Jlöck.

Bei Dir, do is jetz freio
bei mir alles im Lot.
Et Jlöck kann mer nit zwinge,
m´r bruch nur e besje Moot

Et jitt nix zu verzeihe,
jenooch met däm Verzäll.
Dä Himmel is nit bove
un do unge is kein Höll.

Ooh, mir winke von fään,
wie vun nem andre Stään.

Wenn et Hätz dich röf,
dann musste loufe,
Dich hält nix zorück,
op dingem Wääch noh vürre
Richtung Jlöck.
Ejal wat wor, jetzt jeit et
einfach Richtung Jlöck.

Zurück