Waade

Me waade – schon em Bauch vun unsrer Mamm.
Mir waade – dann op unsre eeste Zahn.
Mir waade – un fangen aan ze schwaade!

Mit waade – bes mer der Schull hinger uns han.
Mir waade – un fangen dann en Lierstell aan,
un mir waade dann op unsre allereetstes Rendevouz
un waade bes mir uns traue.

Jo mir waade op dä Bus oder op de Stroßebahn,
op dä Führersching und dann – em Auto en der Schlang.
Mir waade ohne Hemmung unser ganz klei Levve lang.
Mer waade – am Engk noch op dr Sensemann!

Mir waade – op die Pänz die mr dann kritt.
Mir waade – dat mr su langsam älder weed.
Mir waade – un fange aan ze froge.

Mir waade – schon Mondaachs op et Wochenengk.
Mir waade – bes dat mer en Rente sin
un mir waaden op schön Wedder und dann waade mer op Rän.
Mir waade – beim Zahnarz´ op de drette Zäng.
Jo mir waade op dä Zooch un am Airport ston mer aan,
waaden op dä Doktor un för Pille vell zo lang,
aan dä Kass em Supermarkt ston mer jeduldich en dr Schlang.
Mir waade – am Engk noch op dä Sensemann!

Wat wellste maache? Et kütt su wie et kütt!
Los mer drövver laache!
E besje waade künne muss mer künne!

Gesprochen:
Also ich persönlich waade jo üvverhaup nit mieh.
Han ich ming Lück för! För ne Fuffzijer waad dä
för mich beim Arz´, dann han ich eine am Bahnhof,
dat dat Zooch och kütt, eine am Bus un eine am Arbeitsamp!
Ich han quasi ständich vier Lück ungerwäächs!

Jo mir waade op dä Bus oder op de Stroßebahn,
op dä Führersching un dann – em Auto en dr Schlang.
Mir waade ohne Hemmung unser janz klei Levve lang.
Mir waade – am Engk noch op dr Sensemann!

Gesprochen:
Et jitt Lück, die waade schon beruflich, ne
also Beruf: Waademeister!

Waade un schwaade
schwaade un laache
laache un maache
maache un waade

Waade un schwaade
schwaade un laache
waade jeit en de Wade
maache un waade!

Zurück