Spar ding Dräum nit op för morje

Vill ze früh, vill ze jung, vill ze klein

Su kann ich se noch hüre,

dobei wullt ich doch su jään dat ruude Rädche hann

un et Levve spüre

Ming Oma hätt ze mir jesaat

Jung maach dich parat, mir zwei jonn jetz in’t Städtche

dat Rädche hätt se mir jekouf,

un däht dobei janz ähns zu mir saare

Spar ding Dräum nit op für Morje,

denn wer weiß wat Morje is

du kanns et Jlöck nit halde

un fröher oder späder

litt dich jede Droum im Riss

Vill ze schön, vill ze Scharf vill ze irjendjet

Su kann ich se noch hüre

Ich wor einfach nur verknallt in Dich un wullt mit Dir

Einfach Levve spüre

Vill ze lang jewaad, eines Daachs wors du fott vun he mie Mädche

Un et Hätz hätt mir jebrannt

Doch dat Bild vun Dir in mir deit mich führe

Spar ding Dräum nit op für Morje,

denn wer weiß wat Morje is

du kanns et Jlöck nit halde

un fröher oder späder

litt dich jede Droum im Riss

Spar ding Dräum nit op für Morje,

denn Dräum die wulle he un jetz

du kanns et Jlöck nit halde

un fröher oder späder

lieje mir all in dr Kess

Vill ze spät, vill ze schwer, vill ze düür

Ich kann et nimmieh hüre

Diese Welt die bruch janz dringend dich und mich

Jeder kann et spüre

Vill ze lang jeschwaad un nix jemaaht, jeder kläv an singe Sorje

Doch die Dräumer un die Spinner

Die sinn janz bestemp die Helde vun morje

Zurück