Kumm, loss mer fiere!

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad.
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche.
Loss mer fiere op kölsche Aat.

Unser Zick, die es had jenoch
kei Minsch weed dodrus klooch
wat he öm uns eröm passeet
Wat mer su in dr Zeidung liest
mäht et Levve nit jrad söss.
Wä weiß schon, wie’t morje wiggerjeiht?
An dä Sorje schunkele mer schon nit vörbei!
Alles hät sing Zick, un nix es einerlei.

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad.
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche.
Loss mer fiere op kölsche Aat.

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad.
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche.
Loss mer fiere op kölsche Aat.

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad.
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche.
Loss mer fiere op kölsche Aat.

Jedeilte Freud heiss dubbelt Freud,
un dat deit richtich jot
wan mer laache oder kriesche,
dat rejelt kei Jebot!!

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad.
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche.
Loss mer fiere op kölsche Aat.

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad.
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche.
Loss mer fiere op kölsche Aat.

Zurück