Kumm loss mer danze

Uns’re Welt steiht om Kopp –
Wat bovve wor – dat es jetz‘ unge
Minsche maache sich op,
un söken e neu Zohus!
Ejal woher – ejal wohin
Do litt en Chance für alle drin
Hätzlich willkumme!

Jo dann – un wann, do fängk jet neues ahn

Kumm loss mer danze
zesamme jet danze
Mir hann allen Jrund
denn die Welt is bunt

Kumm loss mer singe
Zesamme jet singe
die Leeder vun hück
un die Leeder vum Jlöck

Kumm loss mer danze
zesamme jet danze
nit nur mir zwei
do sin alle dobei

Kumm loss mer fiere
zesamme jet fiere
dat deiht eso joot
dann es alles im Lot

Die Jedanke sin frei – övverall
Keiner kann se bezwinge
Un dä Jott, an dä mer jlöuve,
dä danz un singk un laach
Wat es jot un wat es schlääch?
Mer söke all‘ nom richtije Wääch
Zesamme kann dat jelinge!

Jo dann – un wann, do fängk jet neues ahn

Kumm loss mer danze
zesamme net danze…

Zurück