Kumm erin!

Dä David us demm Senegal koch em Bistro aan dr Eck
Beim Mustafa vom Bosporus jitt et super Lammkotelett
Dä Stanislav us Krakau repariert dir jähn ding Kess
un jeder jitt dir dat Jeföhl, dat du willkomme bes

Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Dat dä ein mem andre klorkütt kritt mr nur zesamme hin
Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Dat dä ein mem andre klorkütt kritt mr nur zesamme hin

Dä Michael us Rostock röf noch immer
Dä Jens us Kiel, dä Tünn us Kölle maache met dobei us Frust
Aanjemaht und opjehetz vun demm Wahn us kranke Köpp
Maat Schluss domet, die Düür es op, noch jitt et e zoröck!

Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Dat dä ein mem andre klorkütt kritt mr nur zesamme hin
Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Dat dä ein mem andre klorkütt kritt mr nur zesamme hin

Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Kumm erin! Du bes immer jan jesinn

Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Dat dä ein mem andre klorkütt kritt mr nur zesamme hin
Kumm erin! Du bes immer jan jesinn
Dat dä ein mem andre klorkütt kritt mr nur zesamme hin

Zurück