Ich ben ne Räuber

Ich trof e Leckerche, ich jläuv, dat stund op mich,
Et sproch mich an: drinks do met mer e Bier?
Ich saach: Leev Mädche, ich muß dich warne,
Loss de Finger weg vun mer.

Ich ben ne Räuber, leev Marielche,
Ben ne Räuber durch un durch.
Ich kann nit treu sin, läv en dr Daach ren,
Ich ben ne Räuber, maach mr kein Sorch.

Ich mein et hück ihrlich, wenn ich saach,
Ich maach Dich, doch bal ald kann dat janz anders sin.
Se dät bloß laache un sat: dat määt nix,
Morje weede mir wigger sin.

Ich ben ne Räuber, leev Marielche,
Ben ne Räuber durch un durch.
Ich kann nit treu sin, läv en dr Daach ren,
Ich ben ne Räuber, maach mr kein Sorch.

Am nächste Morje, ich hat kaum de Aure op,
Sat mieh Hätz: Jung, dich hät et erwisch!
He Marielche, ich han dich wirklich jän!
Do soh ich ne Zeddel om Köschedesch.

Ich ben och ene Räuber, leeve Pitter,
Ben ne Räuber durch un durch.
Ich kann nit treu sin, läv en dr Daach ren,
Ich ben ne Räuber, maach mr kein Sorch.

Zurück