Hück is die Naach

Et föhlt sich aan wie Fröhling
Einer singk: What a feeling
Un minge Droum steiht he vör mir!

Mieh Hätz dat is am jaage
Der Blitz hätt enjeschlaje
Et hätt jefunk‘ bei mir – un och bei dir

Mir maache hück die Naach – die Naach zom Daach
E Levve lang han ich op dich jewaadt
Die Stääne stonn su jot – der Himmel laach
Un hück Naach is die Naach

Mir maache hück die Naach – die Naach zom Daach
Et Jlöck hätt dich in minge Ärm jelaat
Die Stääne stonn su jot – der Himmel laach
Un hück Naach is die Naach

Et deiht su jot zo spüre
Dat ich zo dir jehööre
mir zwei – ne Deil vum jroße Plan

Et jitt kein Barrikade
Und keine Grund zo waade
Dat Leech am Horizont maach ich dir aan

Mir maache hück die Naach – die Naach zom Daach
E Levve lang han ich op dich jewaadt
Die Stääne stonn su jot – der Himmel laach
Un hück Naach is die Naach

Mir maache hück die Naach – die Naach zom Daach
Et Jlöck hätt dich in minge Ärm jelaat
Die Stääne stonn su jot – der Himmel laach
Un hück Naach is die Naach

Hück is die Naach der Nächte. Der Mond is unsre Fründ
Et Schicksal will dat mir zosamme sin!

Mir maache hück die Naach – die Naach zom Daach
E Levve lang han ich op dich jewaadt
Die Stääne stonn su jot – der Himmel laach
Un hück Naach is die Naach

Mir maache hück die Naach – die Naach zom Daach
Et Jlöck hätt dich in minge Ärm jelaat
Die Stääne stonn su jot – der Himmel laach
Un hück Naach is die Naach

Zurück