Hinger Kölle fängk der Dschungel an

Ming Mamm hät et mer beijebraat
un minge Papp hät stets jesaat:
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Wenn du der Rhing erop jeis
weedste sinn, dat et wohr eß:
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Wenn du in Bonner Richtung wanderst
weed et Klima wirklich anders:
hinger Kölle fängk der Dschungel an.

La, Lalalalam lalalala, lalalala

E Stückche wigger südlich
weed et langsam unjemütlich
hinger Kölle fängk der Dschungel an.

Wo der Minsch vun Baum zo Baum sprengk
met Jorillas en enem Chor singk,
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Janz unge hause wilde Schare
vum Stamm der Bajuware,
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Die bedden do ne Strauß an
als wahre Medizinmann
hinger Kölle fängk der Dschungel an

La, lalalala, lalalala, lalalala

Wenn du der Rhing eraf jeis,
wundere dich nit, wat do loß is
hinger Kölle fängk dr Dschungel an

Wo mr nackelich erömläuf
de Babys noch met Jauche däuf
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Un küss do wigger dann noh Norde,
kummen Minschfresserhorde,
hinger Kölle fängk der Dschungel an.

Säs do bloß: Sture Feschkopp
setz do ald en enem Kochtopp
hinger Kölle fängk der Dschungel an

La, lalalala, lalalala, lalalala

Ming Mamm hät et mr beijebraat
un minge Papp hätt stets jesaat,
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Ich wollt wesse, wat do loß eß
ov dä Sproch dann wirklich wohr eß
hinger Kölle fängk der Dschungel an

Un su kom ich och noh Binge,
wo de Flore leise singe
hinger Binge fängk der Dschungel an

Do woß ich plötzlich wie et jeht
jeder singk dat selve Leed,
wenn et och üvverall anders klingk,
wemmer vun der Heimat singk
hinger Kölle fängk der Dschungel an.

La, lalalala, lalalala, lalalala

Zurück