E Levve lang

Du bes für mich jet janz Besonderes.
Du bes in minger Welt alles wat wirklich zällt.
Du bes för mich mieh als Himmel un Ääd.
Du bes Jlöck un Enttäuschung für mich.
Du bes och Trone wäät!

E Levve lang will ich zo Dir jehüre!
E Levve lang, e Levve lang zo Dir – janz allein!
E Levve lang we’s Du mich nit verliere!
E Levve lang kritt uns keiner klein!
E Levve lang. 

Du bes‘ för mich Liebe un Leidenschaft.
Du bes op jeden Fall immer die eetste Wahl.
Du darfs‘ för mich och ens die Diva sin,
zesamme met Dir jon ich jään durch dick un dünn.

E Levve lang will ich zo Dir jehüre!
E Levve lang, e Levve lang zo Dir – janz allein!
E Levve lang we’s Du mich nit verliere!
E Levve lang kritt uns keiner klein!
E Levve lang. 

Wigg es dä Wääch,
jot oder schlääch!
Wat och passeet, ich schwöre Dir he op Treu un op Ihr,
ich jehüre zo Dir!

E Levve lang will ich zo Dir jehüre!
E Levve lang, e Levve lang zo Dir – janz allein!
E Levve lang we’s Du mich nit verliere!
E Levve lang kritt uns keiner klein!
E Levve lang. 

Zurück