Do laachs do dich kapott

Flöck dä Rucksack enjepack, es dat neue Zelt em Sack?
Mamm, mer wulle all jet en Erholung jon.
Kochjescherr, wat söns noch all,uns Kanaljemöschigall.
nemm se met, da Kammerpott loß ston.
Un et ränt wie e Bies, doch em Sölztal op ner Wies
loge Schmitzens jetz em Zelt bei Mutter Jrön.
Weil de eeschste Naach ald doll un de Mamm de Nas ald voll
sät dr Papp, dät jot jemeint hatt ,häs do Tön:

Do laachs do dich kapott, dat nennt mr Cämping,
do laachs do dich kapott, dat fingk mr schön,
wenn em Zelt de Mücke un de Hummele dich verjöcke
un do kanns dann nit erus em Rän.
Jo wenn em Zelt de Mücke un de Hummele dich verjöcke
un do kanns dann nit erus em Rän.

Hasche mich, en Höppekrad höppten op dem Schmitz sing Plaat
Mamm, do häs ne Käfer em Enkeur de Bleck
Un die Invasion em Zelt, nit erwünsch un anjemeld,
wor zwar fies, doch wor de Langwiel weg.
Un et ränt wie en Bies, doch de Mamm un och et Nies
hatten Jöck un wollten en dr Bach eren
Mutti, sät et Nies,pass auf, tritt nit en dä Ameishauf.
Schrumm, do soßse ald met ehrem Bretzel dren.

Do laachs do dich kapott, dat nennt mr Cämping,
do laachs do dich kapott, dat fingk mr schön,
wenn em Zelt de Mücke un de Hummele dich verjöcke
un do kanns dann nit erus em Rän.
Jo wenn em Zelt de Mücke un de Hummele dich verjöcke
un do kanns dann nit erus em Rän.

Weil dä Schäng die Diercher satt, schlog hä se mem Knöppel platt,
dat hät nix jenotz, et komen immer mih,
denn wenn ein dobei kripeet, han ner fuffzig konduleet,
un zom Schlofe kome Schmitzens nie.
Un et ränt wie e Bies, en de Zupp un op dr Kies,
un de Wespe han sich em Kompott jezänk,
Plötzlich bei nem Sturm, oh Jott, ref de Mamm, Et Zelt flüch fott.
Och wie herrlich, uns Erholung es am Engk.

Do laachs do dich kapott, dat nennt mr Cämping,
do laachs do dich kapott, dat fingk mr schön,
wenn em Zelt de Mücke un de Hummele dich verjöcke
un do kanns dann nit erus em Rän.
Jo wenn em Zelt de Mücke un de Hummele dich verjöcke
un do kanns dann nit erus em Rän.

Zurück