Dem Rievkoochebuudebesitzersingfrauihre-Blues

Schon janz früh am morje, do fährt he loss.
Do muss hä luure, wo de sack ääpel am winnigste koss.
Un sing frau, die trick sich dann ne saubere kittel ahn,
jeiht in die rievkoochebud direk an dr strossebahn

Zoeetz schällt se ääpel – su zwei bis drei sack.
Un donoh, do weed dann dä Öllich klein jehack.
Un dann, dann steiht se de janze daach em Mief.
Ovends es Rögge un Nacke vum Backe janz stief

Dann fröch se widder:

„Wann, sach mir wann, häste de Muhl ens opjemaaht?
Wann, sach mir wann, häste jett Nettes zo mir jesaaht?
Wann, sach mir wann, hann mir zuletzt ens schön jeschmuus?“
Dat es dem Rievkoochebudebesitzersingfrauihre –Blues

Alles es fettig, sujar dat Jeld dat rüch noh Öl.
Em Buch do hätt se sulang schon e komisch Jeföhl.
Süht dä en mir överhoup noch su wie fröher en richtige Frau?
Helfe do Pille zum Wulle un Künne oder hilf nur Schabau

Dann frög se widder:

„Wann, sach mir wann, häste de Muhl ens opjemaaht?
Wann, sach mir wann, häste jett Nettes zo mir jesaaht?
Wann, sach mir wann, hann mir zuletzt ens schön jeschmuus?“
Dat es dem Rievkoochebudebesitzersingfrauihre –Blues

Zurück