Alles verlore

Dä Hein vun dr Domplaat wor e Levve lang Elektromontör,
Firma pleite, Frau fottgelaufe – alles lief quer.
Nix mih zo rette, Finanzamp am Hals, keine Penning en dr Täsch.
Nit opjepass – usjerass – hück hängt hä aan dr Fläsch.

Ref.:
Alles verlore, kein Wonnung, kein Arbeit, kei´ Jeld.
Se nenne´ sich Berber, verachtet vum Rest der Welt.
Dobei litt et Schicksal nit immer en de eijene Häng,
janz schön fäädich, heiß´ noch lang nit am Eng.

Katharina „die Krumme“ met ihre 45 Johr,
kein Zäng en dr Muul un fettije, stränije Hoor.
Huushalt gemaat, Pänz opjetrocke, Kinderjeschrei,
niemols ne Dank, ne Tritt en de Fott – un alles vorbei.

Ref.:
Alles verlore …

Immer noch Hoffnung, me´m Rögge zur Wand,
e besje Respekt, vielleich´ en helfende Hand.
Minsche sin Minsche, ejal wat se sin oder han

Zurück